Introductie

Ziekte en (arbeids) verzuim is niet altijd hetzelfde.

Soms leidt ziekte tot (ongewild) verzuim. Soms is er sprake van verzuim maar niet echt sprake van een objectiveerbare ziekte.

De beslissing van iemand om zich ziek te melden heeft onder andere te maken met de eigen verantwoordelijkheid, de omstandigheden (ook fysieke) op het werk, de stijl van de leidinggevende, de betrokkenheid bij collega’s en het werk, etc.

Door strenge wet– en regelgeving (o.a. Wet Verbeterde Poortwachter) worden er daarnaast veel eisen aan werkgever en werknemers gesteld.

Soms komt men ongewild tegenover elkaar te staan i.v.m. verschillende belangen. Werkgevers moeten vooral denken aan de continuïteit van het werk en de kosten, de werknemer aan zijn herstel / terugkeer in werk en de tijd die er voor nodig is, toekomst perspectief (gezondheid, financieel ) etc.

Ook het bepalen van beleid t.a.v. verzuim, beoordelen en aanbieden van passend werk of vragen over WAO/WIA zorgen vaak voor de nodige knelpunten. 


Arbeidsdeskundige Advies van der Meer kan u behulpzaam zijn in dit soort situaties.

 

Paul de Blot: “Het antwoord op de crisis is in mensen te investeren en op die manier hun lichamelijke energiebron aanboren en hun geestelijke vermogens ontwikkelen. Gezonde mensen presteren meer en kosten minder. Gezonde mensen hebben meestal meer plezier in hun werk en garanderen ook betere resultaten. Investeren in gezondheid heeft een multipel effect en is van groot belang om de crisis te boven te komen. Daar moet dus niet aan geschaafd worden”